Inicio » Accés SMX

Accés SMX

Per accedir al cicle pots accedir si compleixes algun d’aquests requisits:

  • Estar en possessió del títol d’ESO o equivalent (homologat a Espanya).
  • Disposar del títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
  • Haver superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
  • Superar el curs de formació específic per l’accés als cicles de grau mitjà.
  • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de grau mitjà per a persones de 17 o més anys.

Enllaços Educatius

On som?