Inicio » Mòduls AF

Mòduls AF

 • Mòdul 1: Comunicació i atenció al client

Aprendreu que la comunicació i l’atenció al client és una eina de gestió dins de totes les organitzacions.

 • Mòdul 2: Gestió de la documentació jurídica i empresarial

Coneixereu quina és la informació jurídica i documentació necessària per a la constitució i funcionament d’una empresa.

 • Mòdul 3: Procés integral de l’activitat comercial

Les aplicacions ofimàtiques són indispensables en la majoria d’entorns informatitzats. En aquest mòdul coneixereu aquestes aplicacions a fons i com fer-les servir.

 • Mòdul 4: Recursos humans i responsabilitat social corporativa

Un dels departaments més importants dins d’una empresa és el de Recursos Humans. En aquest mòdul aprendreu com funciona la gestió de professionals d’una empresa.

 • Mòdul 5: Ofimàtica i procés de la informació

Proporcionar les bases sobre com dissenyar i mantenir un sistema informàtic en xarxa.

 • Mòdul 6: Anglès

Aprendreu el vocabulari tècnic relacionat amb el món de l’administració.

 • Mòdul 7: Gestió de recursos humans

Obtindreu una visió sobre el procés de contractació i les obligacions administratives de l’empresari amb la Seguretat Social.

 • Mòdul 8: Gestió financera

Analitzareu i fareu previsions financeres d’una empresa així com càlculs de l’impacte de diferents productes al mercat.

 • Mòdul 9: Comptabilitat i fiscalitat

Aprendreu a fer un anàlisi econòmic i financer d’una empresa.

 • Mòdul 10: Gestió logística i comercial

Obtindreu una àmplia visió sobre la logística d’una empresa i l’impacte que té aquesta logística sobre l’economia d’una entitat.

 • Mòdul 11: Simulació empresarial

Creareu una empresa i vosaltres mateixos aprendreu a fer-la fareu viable.

 • Mòdul 12: Formació i orientació laboral

Us proporcionarem la formació necessària per tal que pugeu incorporar-vos professionalment al món laboral.

 • Mòdul 13: Empresa i iniciativa empresarial

Us proporcionarem la formació necessària per desenvolupar la vostra pròpia iniciativa en l’àmbit empresarial.

 • Mòdul 14: Projecte d’administració i finances

Realitzareu un projecte en equip que inclourà tots els mòduls que formen el cicle. Es treballa en equip durant tot el mòdul.

 • Mòdul 15: Formació en centres de treball

Realitzareu pràctiques d’empresa durant 350 hores en un centre de treball.

Enllaços Educatius

On som?