Inicio » Mòduls ASIX

Mòduls ASIX

 • Mòdul 1: Implantació de sistemes operatius

Aprendreu a instal·lar i configurar un sistema informàtic. Aprendreu també a gestionar els recursos en xarxa i implantar software específic.

 • Mòdul 2: Gestió de Bases de Dades

Aprendreu a gestionar i dissenyar una Base de Dades a través del llenguatge SQL. Aprendreu també a connectar una Base de Dades amb un entorn web.

 • Mòdul 3: Programació Bàsica

Aprendreu a programar i dissenyar aplicacions amb el llenguatge Java.

 • Mòdul 4: Llenguatge de Marques

Aprendreu la relació que hi ha entre els llenguatges de marques i els sistemes empresarials de gestió d’informació.

 • Mòdul 5: Fonaments de maquinari

Descobrireu quins són els elements del maquinari que formen els ordinadors i aprendreu a instal·lar programari i clonar sistemes.

 • Mòdul 6: Administració de Sistemes Operatius

Aprendreu a administrar de manera avançada els sistemes operatius i a automatitzar tasques amb llenguatges de guions.

 • Mòdul 7: Planificació i administració de xarxes

Aprendreu a configurar i administrar diferents dispositius en xarxa.

 • Mòdul 8: Serveix de xarxa i Internet

Treballareu amb un conjunt de serveis en xarxa. Aprendreu a instal·lar, configurar i administrar servidors DHCP, DNS, Web, etc.

 • Mòdul 9: Implantació d’aplicacions web

Aprendreu a programar amb PHP. Instal·lareu i configurareu un servidor web i un gestor de continguts.

 • Mòdul 10: Administració de sistemes gestors de BBDD

Aprendreu a administrar les Bases de Dades i a automatitzar processos interns que permetran gestionar de manera més eficient una Base de Dades.

 • Mòdul 11: Seguretat i alta disponibilitat

Traureu el màxim rendiment als sistemes informàtics estudiant els aspectes que engloben tota la seguretat, vulnerabilitats i mètodes per oferir uns serveis robustos i segurs.

 • Mòdul 12: Formació i orientació laboral

Us proporcionarem la formació necessària per tal que pugeu incorporar-vos professionalment al món laboral.

 • Mòdul 13: Empresa i iniciativa empresarial

Us proporcionarem la formació necessària per desenvolupar la vostra pròpia iniciativa en l’àmbit empresarial.

 • Mòdul 14: Projecte

Realitzareu un projecte en equip que inclourà tots els mòduls que formen el cicle. Es treballa en equip durant tot el mòdul.

 • Mòdul 15: Formació en centres de treball

Realitzareu pràctiques d’empresa durant 350 hores en un centre de treball.

 • Mòdul 16: Ciberseguretat i Hacking ètic

Aprendrem a distingir els diferents tipus d’atacs i quins usos se li pot donar a la ciberseguretat i al hacking d’una manera legal, responsable i segura.

 • Mòdul 17: Seguretat en sistemes, xarxes i serveis

Dissenyarem un sistema de seguretat robust que permeti protegir un sistema de xarxes i serveis.

Enllaços Educatius

On som?