Inicio » Mòduls SMX

Mòduls SMX

 • Mòdul 1: Muntatge i manteniment d’equips.

Descobrireu i coneixereu els components d’un ordinador i aprendreu a instal·lar programari de gestió d’equips i a mantenir-los.

 • Mòdul 2: Sistemes Operatius Monolloc

Aprendreu a muntar màquines virtuals i a instal·lar i gestionar el sistemes operatius  Windows i Linux.

 • Mòdul 3: Aplicacions Ofimàtiques

Les aplicacions ofimàtiques són indispensables en la majoria d’entorns informatitzats. En aquest mòdul coneixereu aquestes aplicacions a fons i com fer-les servir.

 • Mòdul 4: Sistemes Operatius en xarxa

Proporcionar les bases sobre com dissenyar i mantenir un sistema informàtic en xarxa.

 • Mòdul 5: Xarxes Locals

Estudi de les xarxes locals on aprendreu a configurar commutadors i encaminadors per detectar i resoldre incidències.

 • Mòdul 6: Seguretat informàtic

Aprendreu els processos que vetllen per la preservació de la informació en ordinadors i xarxes.

 • Mòdul 7: Serveis de xarxa

Instal·lareu i configurareu serveix de xarxa com ara DNS, DHCP, correu electrònic, etc.

 • Mòdul 8: Aplicacions Web

Treballareu la instal·lació i configuració d’aplicacions web, serveus de gestió d’arxiu, gestors de continguts i portals webs d’aprenentatge. Aprendreu a desenvolupar llocs web amb HTML i CSS.

 • Mòdul 9: Formació i orientació laboral

Us proporcionarem la formació necessària per tal que pugeu incorporar-vos professionalment al món laboral.

 • Mòdul 10: Empresa i iniciativa emprenedora

Us proporcionarem la formació necessària per desenvolupar la vostra pròpia iniciativa en l’àmbit empresarial.

 • Mòdul 11: Anglès tècnic

Aprendreu el vocabulari tècnic relacionat amb el món de la informàtica.

 • Mòdul 12: Síntesi

Realitzareu un projecte en equip que inclourà tots els mòduls que formen el cicle. Es treballa en equip durant tot el mòdul.

 • Mòdul 13: Formació en centres de treball

Realitzareu pràctiques d’empresa durant 350 hores en un centre de treball.

Enllaços Educatius

On som?