Inicio » Sortides Acadèmiques AF

Sortides Acadèmiques AF

Aquesta titulació permet accedir a:

  • Grau en Administració i Empreses.
  • Cicle formatiu de grau superior.
  • Grau en Comptabilitat i Finances.
  • Altres graus d’acord amb la normativa vigent.
  • Grau en Economia.

Enllaços Educatius

On som?