Inicio » Sortides Acadèmiques ASIX

Sortides Acadèmiques ASIX

Aquesta titulació permet accedir a:

  • Cicle formatiu de grau superior.
  • Enginyeria Informàtica.
  • Enginyeria de Sistemes de Telecomunicacions.
  • Grau en Administració i Direcció d’Empreses.
  • Enginyeria Multimèdia.
  • Grau en Relacions Laborals.
  • Turisme.
  • Altres graus d’acord amb la normativa vigent.

Enllaços Educatius

On som?