Inicio » Sortides Acadèmiques SMX

Sortides Acadèmiques SMX

Aquesta titulació permet:

  • Cursar un altre Cicle Formatiu de grau mitjà.
  • Accedir a un Cicle Formatiu de grau superior.
  • Accés al Batxillerat (les matèries optatives i el treball de recerca es poden convalidar).
  • Prova d’accés a un Cicle Formatiu de grau superior de la mateixa família.

Enllaços Educatius

On som?